HECTAS maakt werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij HECTAS snappen we dat het in de wereld niet alleen draait om omzet en winst. Het gaat in de eerste plaats om mensen en om de wereld waarin zij wonen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. Of het nu gaat om het schoonmaken zelf, over ons wagenpark of over de manier waarop we met mensen omgaan; bij alles wat we doen, besteden we uitgebreid aandacht aan de drie P’s: People, Planet en Profit.

People:
We zorgen voor prettige werkomstandigheden, besteden veel aandacht aan ergonomie en bieden persoonlijke begeleiding aan medewerkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast creëren we, samen met onze opdrachtgevers, werk-(ervarings) plekken voor mensen die anders niet zo makkelijk aan het werk komen en kwetsbare doelgroepen.

Planet:
We respecteren de planeet waarop we leven en maken werk van duurzaam ondernemen. We beperken ons energie- en waterverbruik, scheiden afval waar het kan, gebruiken uitsluitend ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen in combinatie met slimme doseersystemen en minimaliseren onze vervoersbewegingen door slim te plannen.

Profit:
Als wij het over winst hebben, dan hebben we het niet alleen over geld en het bedrijfsresultaat, maar ook over de manier waarop we met onze klanten en eigen mensen omgaan. Worden ook zij beter van de samenwerking met HECTAS? Wij proberen ervoor te zorgen dat onze ‘winst’ niet ten koste van anderen gaat.

Code Verantwoord Marktgedrag

HECTAS ondertekende deze code voor gezonde marktwerking zonder het sociale aspect uit het oog te verliezen al in 2011. Onder het motto ‘Met HECTAS meer MENS’ zorgen we voor een eerlijke facilitaire dienstverlening voor iedereen. Sinds 2017 is HECTAS Ambassadeur van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, een titel waar we trots op zijn. Meer lezen over de Code?

Winnaar Best Practice Award 2016

In 2016 wonnen we samen met onze partner Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de Best Practice Award van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. We hebben met het COA en onze eigen schoonmakers een project ontwikkeld, waarmee asielzoekers kunnen worden opgeleid tot schoonmaakmedewerker. Aan het eind van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat.